Door drukte van de dag; de zorg voor de kinderen, werk en het huishouden, heb je als ouders vaak (te) weinig tijd voor elkaar. Irritaties worden groter, jullie hebben misschien wel steeds vaker ruzie. 
Hierdoor ontstaan negatieve patronen, je komt er samen niet meer uit en het lukt ook niet meer om het samen anders te doen. 
 

De cursus ‘Houd me vast’ helpt jullie relatie te verbeteren. Je zal minder vaak ruzies hebben en krijgt meer begrip voor elkaar. 
Jullie leren anders te kijken naar de patronen in jullie relatie. Negatieve patronen leren jullie stoppen en niet zichtbare maar belangrijke emoties en behoeftes te herkennen. 

Aantal bijeenkomsten:

De cursus bestaat uit 8 online bijeenkomsten van 2 uur + 2 uur huiswerk per week. 

Datums en tijd:

De cursus start 18 mei en is tot en met 6 juli en is van 14.00 – 16.00 uur. 

Contactpersonen voor vragen en/of aanmelden:

Sarah Ben Zineb, s.benzineb@kwadraad.nl / 06-124 65 379
Eric Lups, e.lups@kwadraad.nl / 06-113 23 846

Kosten:

Voor deze cursus heb je het lees- en werkboek van €45,- nodig.

Kijk op www.scheidingspunt.nl voor meer informatie of bel met het Meerpunt