Op 29 september 2010 is het Meerpunt van start gegaan. Het Meerpunt is een samenwerkingsverband tussen organisaties die (steeds meer) integraal met elkaar (samen)werken aan het veilig en gezond opgroeien van jeugdigen in Zoetermeer. Uitgangspunt is het efficiënter en effectiever organiseren van de (preventieve) jeugd- en gezinshulp, waarbij aandacht is voor het versterken van de eigen kracht van de ouders, de jeugdigen en de omgeving.