Onze visie

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Kinderen opvoeden en laten opgroeien tot gezonde volwassenen is van maatschappelijk belang. Ouders hebben dan ook recht op steun bij het ouder- en opvoederschap, daar waar de opvoeding vragen bij hen oproept. Dat wil zeggen dat het initiatief bij de ouders ligt.

Uitgangspunt is dat de ouders expert zijn van de situatie. Wij als professionals hebben kennis van manieren om de situatie te verbeteren en/of om (grotere) problemen in de toekomst te voorkomen. Vanuit deze kennis denken wij met de ouder mee, normaliseren wij waar mogelijk, bieden wij empowerment en erkenning en geven wij indien nodig alle mogelijkheden aan. Zo krijgen ouders de ruimte om een voor hun passende keuze te maken en blijven zij de regie houden over hun eigen situatie. 

Eén van de hoofdtaken van het Meerpunt Inlooppunt is ervoor te zorgen dat zij voor ouders zichtbaar en vindbaar is en het ondersteunings- en activiteitenaanbod bekend en toegankelijk te maken. Daarnaast investeert het Meerpunt Inlooppunt in preventie (het voorkomen van problemen op latere leeftijd), door zich in te zetten voor het versterken van het ouderschap als investering in de jeugd. We willen met zoveel mogelijk ouders in contact komen om hen zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te kunnen bieden.