Vrij toegankelijke jeugdhulp 

De medewerkers van Meerpunt weten goed welke laagdrempelige hulp er in Zoetermeer voor gezinnen is. Ben je op zoek naar specifiek (preventief) ondersteuningsaanbod voor een gezin? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee. 

Het Meerpunt heeft als Centrum voor Jeugd en Gezin Zoetermeer geen mandaat om indicaties voor jeugdhulp af te geven. 

Specialistische jeugdhulp 

Wanneer vrij toegankelijke jeugdhulp niet toereikend is, kijkt de toegang of een verwijzing naar specialistische jeugdhulp passend is. In Zoetermeer zijn vier organisaties die samen te toegang vormen: 

  • De jeugdartsen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
  • Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) op de basisschool.
  • De praktijkondersteuner huisartsen (POH)-Jeugd.
  • Team Jeugd-en Gezinshulp (JGH) van de gemeente Zoetermeer.

Het gesprek over mogelijke hulp en ondersteuning en de hulp zelf, vindt dan ook bij één van deze partners plaats. Zo wordt de hulp dichtbij huis georganiseerd. 

Lees verder over de jeugdhulp in Zoetermeer

Aanbieders specialistische jeugdhulp 

De gemeente Zoetermeer koopt de specialistische jeugdhulp in samen met andere gemeenten in de regio Haaglanden. Op https://sbjh.nl/ kun je zien welke jeugdhulpaanbieders een contract hebben met de gemeente en op welke locatie zij de hulp aanbieden. 

Crisisdienst Jeugd

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst. Tijdens kantoortijden is dat de bureaudienst van team Jeugd- en Gezinshulp Zoetermeer (JGH), telefoon: 079-34 69 900
Vanaf 12.30 uur word je doorgeschakeld naar het gemeentelijk informatiepunt of het Meerpunt Inlooppunt die dan, als het nodig is, de crisisdienst inschakelen.
Buiten kantooruren kun je terecht bij het Crisis Interventie Team van de regio Haaglanden via het telefoonnummer 070-37 95 160.