Meerpunt organiseert en faciliteert regelmatig een themabijeenkomst voor professionals die werkzaam zijn rondom jeugd en gezin. Hierin werken wij samen met diverse partners, waarbij Meerpunt een verbindende rol speelt bij het versterken van de onderlinge samenwerking.  

Deze themanetwerkbijeenkomsten organiseren wij om professionals hun aanbod, kennis en vragen onderling uit te laten wisselen. Met als doel dat professionals elkaar sneller weten te vinden in het werkveld. Door kennis en ervaringen te delen wordt (h)erkenning ervaren en kan met elkaar worden meegedacht op werkvlak en casuïstiekniveau. Meerpunt Inlooppunt speelt hierin als sociale kaart van Zoetermeer een belangrijke verbindende factor.

Wil je op de hoogte blijven van thema's en data van bijeenkomsten? 

Meld je dan aan voor de groep ‘Netwerk Meerpunt Partners’ op het Wijkzorgnetwerk. Via dit online platform verstuurt Meerpunt maandelijks een uitnodiging. Ben je nog geen lid, meld je dan aan. Meer informatie? Neem dan contact op met Meerpunt.