Tijdens de  online bijeenkomst zie of hoor je als ouders hopelijk iets, wat je op nieuwe ideeën brengt, zodat de situatie voor jullie kind verandert. 

En dat zit hem al in kleine dingen doen of in een andere manier bekijken van de situatie. De bijeenkomst is gratis en je kunt meedoen zonder je naam of verhaal te vertellen.   

Je krijgt informatie en beelden te zien over:

 •     Hoe komt het dat een scheiding moeilijk verloopt?
 •     Hoe kan een situatie snel een heftig ruzie worden?
 •     Hoe ervaart een kind een scheiding/ruzies tussen ouders?  
 •     Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie je dit niet aan ze?
 •     En waarom is het zo belangrijk voor een kind om contact en/of een beeld te hebben van beide ouders? Hoe weinig ook.  

Je hoort 2 persoonlijke verhalen, van een vader en een moeder, over hun scheiding en wat heeft gemaakt dat zij de situatie hebben kunnen veranderen. 

Je ziet filmpjes met kinderen aan het woord en je krijgt praktische tips met wat je kunt doen. 

De bijeenkomst is zowel voor ouders tussen wie het contact (nog) goed is als voor ouders tussen wie het lastig gaat. 

Datums online Ouderbijeenkomsten over Scheiding: 

Donderdagavond 9 september 2021
of
Maandagavond 11 oktober 2021
of
Dinsdagavond 16 november 2021

In december, januari en februari 2022 zullen er ook bijeenkomsten zijn, datum is nog niet van bekend.

Programma:

(Hulp bij) inloggen   18.30 tot 19.00 uur

Start bijeenkomst    19.00 tot 20.45 uur

Vragen                      20.45 tot 21.30 uur

Aanmelden via www.ouderbijeenkomsten.nl of https://okra.webinargeek.com/online-ouderbijeenkomsten

Extra informatie:

 • Er wordt bij inschrijving gevraagd naar je naam. Als je je naam niet wil vertellen kun je een nep naam gebruiken of alleen een letter.
 • Gebruik geen achternaam.
 • Alleen via de chatfunctie is er contact. Dus je bent niet in beeld via een camera of niet te horen via een microfoon.
 • Er wordt niet gevraagd om iets te vertellen over je persoonlijke situatie.
 • De online omgeving is veilig, dus je persoonlijke gegevens blijven beschermd en niemand zal weten wie je bent.
 • Je gegeven blijven niet bewaard en worden alleen gebruikt voor aanmelding en het digitaal versturen van een vragenlijst.
 • De bijeenkomst is gratis.