De Coole Kikker training is een groepstraining voor kinderen die sterker willen worden in de omgang met andere kinderen en beter voor zichzelf willen leren opkomen.
De groepstraining bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. 

Wat kinderen kunnen leren:

  1. Vriendjes maken en houden
  2. Een oplossing vinden als iemand iets anders wil dan jij
  3. Op een goede manier voor jezelf opkomen
  4. Omgaan met emoties, bijv. boosheid of angst
  5. Het formuleren van helpende gedachten, opkikkertjes
  6. Leren omgaan met plagen en pesten
  7. Inzicht krijgen in hun eigen aandeel in het contact met andere kinderen

In de Coole kikkertraining gaan we deze dingen leren met behulp van een werkboek, spel en oefeningen, waarbij de kinderen werken aan hun eigen doelen. Basis is het vergroten van het zelfvertrouwen. 
De ouders krijgen bij elke bijeenkomst informatie en tips op papier.

Praktische informatie:

De Coole Kikker training bestaat uit tien bijeenkomsten van 15.30-17.00 uur en één ouderavond.
Locatie: Dorpsstraat 200 Zoetermeer
Start: maandag 3 oktober 2022
Tijdstip: 15.30-17.00 uur

Kosten:

Er zijn geen kosten verbonden aan de training. Wel wordt de ouders 10 euro gevraagd voor het werkboek. Als dit een probleem vormt zoeken we daar een oplossing voor. 
Het is belangrijk dat een kind alle bijeenkomsten kan komen, omdat het anders te veel mist en het groepsproces verstoord wordt. 

Informatie en aanmelden:

Kinderen kunnen aangemeld worden via e- mail wbtsovatrainingen.zoetermeer@kwadraad.nl of via 088 900 4000.

Gescheiden ouders:

Voor gescheiden ouders die beide het gezag hebben geldt dat beide ouders toestemming moeten geven voor het meedoen aan de training.