Wie benaderen bij een eetstoornis.

Wie benaderen bij een eetstoornis.
Het Deskundigennetwerk Eetstoornissen Zoetermeer (DEZ) richt zich op het helpen van cliënten, families én professionals om eetstoornissen vroegtijdig op te sporen en tijdig passende hulp te organiseren. Door het DEZ hebben betrokkenen makkelijker toegang tot informatie en deskundigheid. Het DEZ biedt geen hulpverlening, maar draagt door het geven van advies bij aan het handelingsperspectief van professionals, de efficiëntie en effectiviteit van de zorg en de kwaliteit van leven van cliënten. Wij geloven dat het kan.
 

Het doel van het DEZ is om verwijzing, ondersteuning en begeleiding zoveel mogelijk in de nulde en eerste lijn laten plaatsvinden om zwaardere tweede lijnszorg waar mogelijk te voorkomen. Daarnaast is het doel om kortere lijnen te creëren voor hulpverlening en scholen, zodat de samenwerking verbeterd kan worden en er van elkaar geleerd kan worden.

 
Het DEZ is er voor cliënten, ouders of andere betrokkenen én professionals. Neem contact op bij:
-          eerste vermoedens van eetproblematiek en onzekerheid over 
                 handelen
-          zorgen over hulpverlening die niet op gang lijkt te komen
-          zorgen over hulpverlening die niet adequaat lijkt te zijn
-          vragen over welke doorverwijzing passend lijkt
 
Het team van DEZ bestaat uit verschillende deskundigen, waardoor er een multidisciplinaire blik wordt geworpen op de vraag of zorg, daarna wordt er een advies teruggekoppeld.
 
De deskundigen van het DEZ:
 
-          Diëtist
Katinka de Nennie
-          Huisarts
Marieke Maks
-          Praktijkondersteuner
Denise van Os
-          Jeugdverpleegkundige
Joyce Salomon
-          Schoolmaatschappelijk werker
Evelyn Maljers
-          Jeugd en gezinshulp
Jolanda van de Burgt
-          Ervaringsdeskundige
Hiske Visser
 

Iedereen die vragen heeft over DEZ of over eetstoornissen kan contact opnemen met het Meerpunt inlooppunt.  Dit  kan per mail info@meerpunt.nl of per telefoon.

 +31 (0)79 331 0325.

 
 
 
Meerpunt
Duitslandlaan 440
2711 BN Zoetermeer